โฟลเดอร์ logs/ ไม่สามารถสร้างได้ หรือเป็นแบบอ่านได้อย่างเดียว [2020-07-05 23:43:02] ERROR:
PHP warning : chmod(): Operation not permitted in /home/edukora1/domains/korat3.go.th/public_html/scout/Kotchasan/File.php on line 93 โฟลเดอร์ logs/ ไม่สามารถสร้างได้ หรือเป็นแบบอ่านได้อย่างเดียว [2020-07-05 23:43:02] ERROR:
PHP warning : chmod(): Operation not permitted in /home/edukora1/domains/korat3.go.th/public_html/scout/Kotchasan/File.php on line 93 โฟลเดอร์ logs/ ไม่สามารถสร้างได้ หรือเป็นแบบอ่านได้อย่างเดียว [2020-07-05 23:43:02] ERROR:
Exception : Folder datas/cache/ cannot be created. in /home/edukora1/domains/korat3.go.th/public_html/scout/Kotchasan/Database/DbCache.php on line 60